Za velika podjetja velike računovodske hiše

V Sloveniji kar mrgoli podjetij, tako velikih kot tudi manjših. Podjetje je lahko uspešno, če ima dobre stranke in če posluje v povezavi z zakonodajo oziroma po načelih, ki so določena za poslovanje podjetij. Vsako podjetje mora imeti v ozadju tudi določeno skupino ljudi, ki skrbi za stvari, ki navzven niti niso vidne, vendar lahko odločilno vplivajo na njihovo poslovanje. Tukaj imamo v mislih tudi računovodstvo, ki poskrbi za marsikatero zadevo v posameznem podjetju.

Računovodski servis za velika podjetja je dejavnost, ki je izredno odgovorna in nujno zahteva ljudi, ki imajo izkušnje, ki so hitri, prilagodljivi, fleksibilni in še kaj bi se našlo. Ob tem naštevanji nam misli uidejo na Unijo. Unija je računovodska hiša v Ljubljani, ki je zelo priljubljena ter kvalitetna. V svojem podjetju ima zaposlene ljudi, ki se z računovodstvom ukvarjajo že vrsto let, zato je njihovo delo zelo uspešno, kvalitetno, narejeno v roku …

Unija tako nudi tudi računovodski servis za velika podjetja. Znotraj te dejavnosti so številne dejavnosti, ki jih ažurno opravljajo skozi vse leto. Na prvem mestu so t. i. administrativne storitve, ki zajemajo urejanje prejete pošte, pripravo poslovne dokumentacije za knjiženje, uskladitev terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji naših njihovih komitentov, sestavljanje raznih dopisov, predračunov, ponudb, računov, sestavljanje raznih zahtevkov do državnih inštitucij, izdelovanje opominov za zapadle neplačane terjatve komitentov …

Vodenje glavne knjige v njihovem podjetju pomeni pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo, svetovanje strankam pri izstavljanju knjigovodskih listin in pri kontroliranju prejetih in izdanih listin, evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo …

Njihov računovodski nadzor pa npr. vključuje kontroliranje organizacije i predlog reorganizacije računovodske funkcije naročnika, pregled poslovnih dogodkov v poslovne in davčne knjige, svetovanje pri organizaciji računovodske funkcije in pri računovodskem poročanju …

Računovodska hiša unija je torej povsem pravi in primerni naslov tudi za tiste, ki imajo v lastni velika podjetja in si želijo ob sebi imeti ljudi, ki jim zaupajo in se ob njih počutijo varne.

 

Leave a Comment