Gradbeno dovoljenje

Imamo možno željo po gradnji določenega objekta, pa vendar nas tudi skrbi, da se tega ne bi lotili pravilno. Najprej, ali imamo za to gradbeno dovoljenje (https://www.enplan.si/arhitektura-projektiranje/projekt-za-gradbeno-dovoljenje-pgd/)? Če da, potem lahko mirno začnemo razmišljati o gradnji, ker smo namreč na že zelo dobri poti do uspešnega zaključka.

Morebiti smo že slišali za izraz »črna gradnja« in verjetno vsak od nas tega tudi razume. Pomeni, da se je gradnja objekta pričela, še predno bi se zanjo pridobilo dovboljenje za gradnjo, kar je danes že kaznivo in seveda nam lahko grozi tudi denarna kazen, kakor tudi rušitev že zgrajenega objekta. Da bi se temu izognili oziroma do tega sploh ne bi prišlo, se predhodno pozanimamo (pred samo gradnjo), kaj vse potrebujemo, zato da bo gradnja potekala po vseh predpisih. In šele ko imamo vse pogoje zagotovljene in pridobljena vsa potrebna dovoljenja, lahko gradnjo začnemo načrtovati.

Ni vsaka zemlja tudi primerna za gradnjo. O tem odločajo strokovnjaki in ne glede na to, kako močno željo imamo graditi objekt na točno določeni zemlji, če ta ne bo ustrezala vsem normativom, ki so prepdisani za gradbene objekte, bo žal neuspešno in bomo lahko pozabili na gradnjo na določeni zemlji. V kolikor pa gre za nesporen kos zemlje, objekt, ki ne bi ogrožal nobenega in hkrati tudi ne okolja, skorajda ne obstaja nevarnost, da ne bi dobili tudi gradbeno dovoljenje, ki pa je seveda pogoj, da se sploh lahko prične razmišljati o gradnji.

Četudi smo prepričani, da je določena zemlja lahko gradbena, gradnje ne smemo začeti na lastno roko oziroma vse dokler ne dobimo dovoljenja za to. V nasprotnem primeru smo lahko kaznovani z denarno kaznijo ali celo rušitvijo objekta. Tega pa seveda ne želimo in nam prihrani veliko živcec, časa in tudi denarja, če se predhodno pozanimamo o vseh dejavnikih, ki lahko vplivajo na gradnjo oziroma so pomembni pri sami gradnji kateregakoli objekta.

Leave a Comment